وضعیت ۱۴ شاخص كلیدی در كشور

وضعیت ۱۴ شاخص كلیدی در كشور ساسان گستر: آخرین وضعیت ۱۴ شاخص كلیدی در كشور نشان از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی، رشداقتصادی اندك اما مثبت و همچینین تورم حدود ۱۸ درصدی كه در چندماه اخیر با رشد مواجه بوده است، دارد.به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، بررسی آمارهای مربوط به شاخص های كلیدی گرچه با آمارهای به رو