آرشیو مطالب : سوخت

یك مقام مسوول؛

آمار ثبت نام كارت سوخت به مرز ۲ و نیم میلیون نفر رسید

آمار ثبت نام كارت سوخت به مرز ۲ و نیم میلیون نفر رسید

رونمایی از كارتخوان های جدید در جایگاه های سوخت

رونمایی از كارتخوان های جدید در جایگاه های سوخت
یك مقام مسئول؛

عملیات سوخت گیری هواپیمایی به بخش خصوصی واگذار می گردد

عملیات سوخت گیری هواپیمایی به بخش خصوصی واگذار می گردد

آموزش بیش از همه چیز گران شده است!

آموزش بیش از همه چیز گران شده است!

شاپرك از كنار اعتراضات رد شد

شاپرك از كنار اعتراضات رد شد
مدیرعامل شركت پخش فرآورده های نفتی خبر داد:

تامین سوخت برای شهر كرمان

تامین سوخت برای شهر كرمان
علیرغم افزایش ذخایر نفت آمریكا؛

كاهش قیمت نفت

كاهش قیمت نفت
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

نگاه مثبت وزیر نفت به محیط زیست

نگاه مثبت وزیر نفت به محیط زیست
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات

sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات