در نشستی تخصصی مطرح شد؛

ضرورت انحصارزدایی از مجوز داروخانه ها

ضرورت انحصارزدایی از مجوز داروخانه ها به گزارش ساسان گستر یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: داروخانه بخشی از نظام سلامت کشور است. ما با هدف پیشگیری از انحصارمجوز می دهیم تا منافع تعدادی از بین نرود اما خود این مجوز ابزاری می شود تا عده ای انحصار ایجاد کنند.به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، حسام الدین شریف نیا امروز در نشست تخصصی "انحصار یا نظامات فراگیر دسترسی به داروخانه" درباب وضعیت دسترسی مردم به داروخانه گفت: در کشور یکی از اتفاقات بعد از انقلاب، دسترسی جغرافیایی مناسب نسبت به بسیاری از کشورها به دارو بود. داروخانه بخشی از سیستم سلامت کشور است. بنابراین برای سیاست گذار غیر از ایجاد عدالت در دسترسی هدف دیگری در نوشتن بخشنامه نباید وجود داشته باشد. در بررسی کلی دو نگاه به این مقوله وجود دارد، یکی نگاه صنفی و دیگری نگاه سیاست گذار است. نگاه سیاست گذار در هر شرایط باید فارغ از دید صنوف باشد.
استاد اقتصاد دارو افزود: اتفاقی که سابق بر این وجود داشت این بود که دو محدودیت اساسی در بخشنامه داروخانه ها داشتیم. یکی محدودیت جمعیتی و دیگری جغرافیایی. محدودیت اول از نظر بنده کمکی به مردم نمی نماید. ولی محدودیت دوم حاکی از این است که امکان دارد به علل مختلف داروخانه ها در یک منطقه تجمع پیدا کنند و این با دسترسی عادلانه مردم به داروخانه منافات دارد. در یک مطالعه در سال ۹۸ دریافتیم بر مبنای سه شاخص، شهر تهران وضعیت خیلی مطلوبی در زمینه توزیع ندارد لیکن در کل کشور بخصوص استان هایی مانند بوشهر و هرمزگان وضعیت توزیع کارخانه بسیار پایینی داریم. بدین سبب سیاست مذکور کارا نبوده و به ایجاد دسترسی عادلانه برای همه مردم نرسیده است. در حقیقت عبارت انحصار دارو را میتوان در همین مقوله محدودیت جمعیتی دید.
تنظیم بازار هم ابزار مختلف دارد که یکی از آن مجوزدهی است. گاهی اوقات هدف نظارت است اما فقط به مجوز منوط می شود
بازار دارو اساسا به تنظیم گری احتیاج دارد
مرتضی زمانیان در مورد فلسفه وجود مجوز تأسیس شغل از سمت حاکمیت اظهار داشت: اساساً در کشور شاهد کج فهمی نسبت به مفهوم مجوز هستیم. ما احتیاج به یک تنظیم گری داریم. چونکه اگر همه آحاد جامعه بخواهند آزادانه فعالیت کنند، منافع عمومی به خطر می افتد. برای مثال اگر سازمان غذا و دارو بر داروها نظارت نداشته باشد در نتیجه اعتماد مردم به داروها از بین می رود و بازار شکست می خورد. پس حاکمیت باید دخالت کند. تنظیم بازار هم ابزار مختلف دارد که یکی از آن مجوزدهی است. گاهی اوقات هدف نظارت است اما فقط به مجوز منوط می شود. وقتی این مفاهیم به هم می خورد مجوز برای ما واجب می شود در صورتیکه گاهی نیازی به آن نیست.
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خواجه نصیر اضافه کرد: ما مجوز می دهیم به سبب جلوگیری از انحصار تا منافع جمع از بین نرود اما خود این مجوز ابزاری می شود در دست کسانی که انحصار ایجاد می کنند. مجوزها بسته به اینکه مربوط به چه بازاری است سقف مختلفی دارد. برای نمونه برای مجوز رانندگی سقفی وجود ندارد ولی در مسائل زیست محیطی اساسا سقف مجوز لازم است. بدین سبب مشکل ما این است که این مجوزدهی قائده مند نشده است و در نتیجه تبدیل به یک ابزار سلیقه ای برای رانت می شود. داروخانه مثال خوب این معضل است. چونکه ماده ۴ بخشنامه درباب نصاب جمعیتی مشخصاً بارز است اما در بعضی حوزه ها همین مصادیق هم بارز نیست و جلب توجه نمی کند بدین سبب کسی متوجه مشکل آنها نمی گردد و در خفا باقی می ماند.
هم در تعداد داروساز و هم داروخانه کمبود داریم
شریف نیا در توضیحی پیرامون تاثیر انحصار داروخانه بر تعداد داروخانه های کشور گفت: توزیع داروسازها در کشور به علل مختلف ناهمگون بوده است به نحوی که سابقا ۵۳ داروساز در هر ۱۰۰ هزار نفر بوده ولی در استانهای محروم تعداد داروسازها کمتر از ۲۰ داروساز هم وجود دارد. داروخانه هم همین نسبت را دارد و در استانهای محروم داروخانه های خیلی کمی داریم. یک مشکل دیگر ما این است که برمبنای ارز دولتی وارد بازار دارو می شویم. در صورتیکه در کشورهای دیگر بازار دارویی بزرگ تری دارند چونکه از مفهوم ارز دولتی به دور هستند.
نیاز یک بازار قابل اندازه گیری نیست
زمانیان در پاسخ به این پرسش که آیا دولت وظیفه این را دارد که حفظ سود داروخانه ها را تأمین کند توضیح داد: دولت باید بستر فعالیت سالم را فراهم آورد. این سیستم وقتی به غایت می رسد که در ابعاد مختلف قدرت شرایط رقابتی را داشته باشیم. ما در حالت ایده آل این مشوق ها را نباید داشته باشیم تا خود قواعد بازار این شرایط را بوجود آورد. بدین سبب اگر قیمت دارو را رقابتی نماییم شرایط مطلوب تری ایجاد می شود. ما یک مانع بزرگ تری برای ورود داریم و آن پذیرش دانشگاه هاست. بازار باید این توانایی را داشته باشد که اگر بازار سود جذابی دارد این پالس به جامعه دانشگاهی برسد و این سیستم از ابتدا تا آخر هماهنگ باشد.
وقتی ما یک جریان درآمد اقتصادی را منوط به یک مجوز می نماییم، این قیمت مجوز حال شده ی آن درآمد از امروز تا سالهای آتی ست که توقع داریم از این فعالیت به دست بیاوریم و این دلیل قیمت نجومی مجوزها است
وی افزود: این نکته مهم می باشد که گاهی اوقات مخالفین رفع انحصارات استدلالی دارند مانند کوچک بودن بازار دارو. مساله این است که ما نمی توانیم درباب نیاز به آسانی اندازه گیری نماییم. در کسب وکار یک تعداد محدود نیاز وجود ندارد چونکه مساله ایجاد شغل قابل ساخته شدن است. بازار می تواند خودش را توسعه دهد بدین سبب هیچ دانای کلی نمی تواند در این خصوص تصمیم بگیرد بلکه وظیفه صرفا تنظیم گری است.
استادیار دانشگاه خواجه نصیر اضافه کرد: مهم تر این که یک مساله فلسفی درباب مجوز حل نشده است. شاید بخشنامه فعلی مساله رقابت و انحصار را حل کند ولی ما باید بین مجوز و حق سرقفلی یک تفکیکی ایجاد نماییم. مجوز از نظر بنده از سنخ مال و دارایی نیست بلکه یک حکم است. دلیل هم این است که برای مکان و مجوز یک امتیاز واحد می دهیم. ما امیدوار بودیم در بخشنامه امتیاز محل و امتیاز شخصی جدا شود ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداد چونکه این مساله مجوز را از یک حکم تبدیل به یک مال می کند.
زمانیان در توضیح ارقام بسیار بالا که برای مجوز وجود دارد توضیح داد: وقتی ما یک جریان درآمد اقتصادی را منوط به یک مجوز می نماییم، یعنی منافع ناشی از این حکم را انحصاری می نماییم، به همین خاطر این قیمت مجوز حال شده آن درآمد از امروز تا سالهای آتی ست که توقع داریم از این فعالیت به دست بیاوریم. اگر بخواهیم ببینیم در بازاری انحصار وجود دارد یا نه بسته به قیمت مجوز دارد. اگر قیمت مجوز صفر باشد یعنی انحصاری وجود ندارد.
داروخانه زنجیره ای در ایران قانون ندارد
شریف نیا درباب داروخانه های زنجیره ای گفت: ما گاهی کارهای عجیب می نماییم. برای مثال شرط می گذاریم برای تأسیس داروخانه باید لوگوی مشابه داشته باشند. برای مثال یک فروشگاه یک برندی را می تواند بعد مدتی بفروشد ولی داروخانه با لوگوی مشابه ارزش متفاوتی ایجاد نمی نماید. از طرفی بسیاری از آن هایی که مخالف بخشنامه فعلی هستند چند داروخانه دارند. داروخانه زنجیره ای تجربه اش در دنیا وجود داشته و یک زنجیره ای به طرق مختلف به وجود آمده است. بهرحال یکسری مزایا ایجاد کرد. در مورد داروخانه یکسری آدم ها داروخانه زنجیره ای دارند که اشخاص آنها معلوم نیست. خروجی آن هم این است که مثلاً در دنیا غالب زنجیره ای ها در مناطق مرفه هستند.
استاد اقتصاد دارو افزود: در ایران این داروخانه ها معایبی دارد ولی مزایایی ندارد. مزیتی که قرار بوده ایجاد شود مانند رفاه بیشتر و خدمات بیشتر ایجاد نشده است. و مزایا در جیب دارندگان آن می رود. بدین سبب جای قوانین در زمینه به شدت خالی است.
توزیع برخط دارو مثال های زیادی ندارد به همین خاطر بنده هنوز موافق این امر نیستم چونکه دارو کالای در رابطه با سلامت مردم است و نوع عرضه آن متفاوت می باشد
زمانیان در قالب یک مثال تشریح کرد: استدلال رایجی که وجود دارد این است که اگر یک موزه ای داشته باشیم برای تمیز نگه داشتن آن یا باید در آنرا ببندیم یا این که باید تلاش نماییم رفت و آمد باشد و نظافت آن جا را انجام دهیم. اگر ما تنظیم گر بازار دارو هستیم باید رقابت باشد و ما وظیفه داریم جلوی فساد را بگیریم. نمی گردد انحصار ایجاد کرد تا از فساد جلوگیری شود. بنابراین مساله مبارزه با فساد با نیازمند یک سری سازوکار مثل مبارزه با رانت ها و ارز ترجیحی و توافق پزشک و داروخانه ها می باشد. بدین سبب وظیفه تنظیم گر از بین بردن بسترها و ایجاد قوانین تنبیهی است.
در خصوص توزیع برخط دارو گرفتار شک هستیم
شریف نیا در مورد این که داروخانه محل خدمت رسانی و یا فروش محصول است این نکته را اظهار داشت: جهان به سمتی می رود که داروساز در زمینه خدمات توزیعی هم وارد می شود. ما یک حق فنی داریم که آن از جز فنی و حرفه ای تشکیل شده است. در مورد داروخانه جز فنی پلاستیک و پرسنل و فضای داروخانه است و جز حرفه ای با این متفاوت می باشد. ممکنست جز حرفه ای باید پررنگ تر باشد. درباب توزیع دارو باید بگوییم دارو الکترونیکی در دنیا وجود دارد اما توزیع به صورت برخط مثال های زیادی ندارد به همین خاطر بنده هنوز موافق این امر نیستم چونکه دارو کالای در رابطه با سلامت مردم است و نوع عرضه آن متفاوت می باشد.
در آخر جلسه زمانیان در توضیح به سوال یکی از حضار درباب اینکه طی مصوبه اخیر شورای سنجش پذیرش داوطلبان کارشناسی ارشد فقط از بین دانشجویانی با مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط امکان پذیر است بیان کرد: احتمالاً این مصوبات به سرانجام نمی رسد و در دیوان عدالت اداری ابطال می شود. از طرفی نمی دانم مصوبات این شورا تا چه حد اجبار دارد. این از همان سنخ قیود اضافه بر سازمان بشمار می رود. گاهی اوقات هم چون نظام آموزشی در ایران خوب نیست، برخی ها تغییر رشته می دهند اما در حقیقت خود این ۴ سال در دانشگاه بودن بخشی از این فرآیند است و ممکنست چند سال طول بکشد تا افراد به علایق خود طی ببرند.


منبع:

1400/04/21
18:45:42
5.0 / 5
270
تگهای خبر: ابزار , ارز , بازار , توزیع
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات