در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تثبیت۳۰۳هزار شغل در سال جاری، بازسازی بنگاهها با پشتیبانی از كارگران

تثبیت۳۰۳هزار شغل در سال جاری، بازسازی بنگاهها با پشتیبانی از كارگران ساسان گستر: مدیركل پشتیبانی از پایداری مشاغل وزارت كار با اشاره به تثبیت ۳۰۳ هزار شغل در ۹ماهه سال جاری، از اجرای طرح بازسازی بنگاهها و پرداخت مقرری بیمه بیكاری به كارگران، در دوران اصلاح ساختار آگاهی داد.كریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید برای ساماندهی بنگاههای مشكل دار اظهار داشت: شناسایی، رصد، بررسی و رفع مشكلات بنگاههای اقتصادی مشكل دار، در ابتدا بر عهده سهامداران، مالكان، كارفرمایان و مدیران بنگاه های اقتصادی می باشد و چنانچه موفق به حل مشكل نشوند، از راه وزارتخانه صادركننده مجوز تأسیس و بهره برداری و سپس آن، از راه كارگروههای استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، باید سوژه مورد پیگیری واقع شده و اقدام لازم صورت گیرد.
نماینده وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در امور رسیدگی به وضعیت بنگاه های مشكل دار اضافه كرد: این وزارتخانه پیگیری و حل و فصل مشكلات بنگاههای اقتصادی در جهت صیانت از نیروی كار، تثبیت اشتغال، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها را رصد و پیگیری كرده و این موضوع، از اولویت های كارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استان های كشور و كارگروه ملی به حساب می آید.
برقراری بیمه بیكاری برای كارگران كارفرمایان متقاضی بازسازی در دوران اصلاح ساختار
مدیركل پشتیبانی از پایداری مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار افزود: حفظ حیات بنگاههای اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال، برای صیانت از نیروی كار، كارفرمایان، كارآفرینان و سرمایه گذاران لازم است و در این زمینه كارفرمایان، كارآفرینان و سرمایه گذارانی كه نسبت به تغییر، بازسازی خط تولید و جابجایی كارگاه و ماشین آلات به منظور كاهش وابستگی و بهینه كردن تولید در امتداد سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت اقدام نمایند، كارگران آنها در طول مدت زمان تغییر شرایط اقتصادی، با مصوبه شورای عالی كار تحت پوشش بیمه بیكاری قرار می گیرند.
مشكلات درون كارگاهی و برون كارگاهی بنگاه های مشكل دار
این مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه مشكلات بنگاههای اقتصادی مشكل دار، فقط نقدینگی نیست، اشاره كرد: بخشی از این مسائل، مربوط به «مشكلات درون كارگاهی» مانند بالابودن هزینه های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و بعضاً سوء مدیریت است و بخش دیگر آن، «مشكلات برون كارگاهی» است كه ركود صنعت، تحریم ها، واردات بی رویه، قاچاق كالا و مطالبات از نهادها و سازمان های مختلف را شامل میگردد.
یاوری افزود: در شرایطی كه بنگاه های اقتصادی با مشكل مواجه می شوند، نیروی كار و كارگران باید نهایت همراهی و همكاری را در جهت حل مشكل، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با كارفرمایان داشته باشند.
پرداخت ۱۸ هزار میلیارد تسهیلات بازسازی و تثبیت شغل در سال۹۶
وی با اشاره به اینكه در سال ۹۶ بنگاههای اقتصادی از محل رونق تولید، برای تثبیت اشتغال و بهینه كردن خط تولید و ادامه فعالیت بیشتر از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت كرده اند، اضافه كرد: امسال نیز، طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی كوچك و متوسط اجرا میگردد. همین طور بنگاههایی كه نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی ۶۰ درصد اجرا می كنند، باز مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد: امسال از هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی كارگاه و ماشین آلات به منظور كاهش وابستگی و بهینه كردن تولید در امتداد سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت، با تأیید و تصویب طرح اصلاح ساختار توسط شورای عالی كار حمایت موثر به عمل خواهد آمد.
تثبیت ۳۰۳ هزار شغل با پشتیبانی از ۱۳۰۰ بنگاه مشكل دار در ۹ماهه امسال
نماینده ویژه وزیر كار در رسیدگی به وضعیت بنگاههای مشكل دار، تاكید كرد: در جهت صیانت از نیروی كار، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاهها، در ۹ ماهه سال جاری با حمایت های موثر از ۱۳۰۰ بنگاه مشكل دار، شرایط تثبیت ۳۰۳ هزار شغل فراهم گردید و همین طور مسائل مربوط به ۱۴۰۰ بنگاه مشكل دار را با جدیت رصد، پیگیری و دنبال می نماییم و در جهت رفع مشكلات آنان برای تولید از هیچ گونه كوششی دریغ نخواهیم كرد.
مدیركل پشتیبانی از پایداری مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار با اشاره به اینكه استانداران بعنوان رئیس كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، به همراه تمام اعضای كارگروه باید به گونه ای برنامه ریزی كنند كه هر روز، یك بنگاه مشكل دار و یا بحرانی را مورد بازدید قرار دهند، تصریح كرد: مقامات مسئول باید با حضور در محل بنگاه مربوطه با همفكری مدیران، كارفرمایان و سهامداران مشكلات آنها بررسی و حل و فصل شود.
یاوری با تاكید بر اینكه مدیران و كارفرمایان بنگاه ها متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی باید طرح خودرا به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند، گفت: تمام كارگران و كاركنان مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی در طول اصلاح ساختار اقتصادی، مشمول دریافت مقرری بیمه بیكاری می شوند.
جزئیات نحوه پوشش مقرری بیمه بیكاری
وی درباره مقرری بیمه بیكاری نیز، افزود: بیمه بیكاری یك حمایت اجتماعی است و تأمین اجتماعی با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگان مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی كه طبق مقررات قانون بیمه بیكاری بدون میل و اراده از كار بیكار می شوند، بیمه بیكاری پرداخت می كند. بر این اساس، بیمه شدگان مشمول قانون كار كه به سبب بروز حوادث، قوه قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیكار می شوند باز مشمول دریافت مقرری بیمه بیكاری می شوند.
مدیركل پشتیبانی از پایداری مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار اظهار داشت: پیگیری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیكاری در اولویت وظایف قانونی دست اندركاران اجرای قانون بیمه بیكاری قرار دارد و در پارسال حدود ۱۶ هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیكاری، بازگشت به اشتغال داشته اند.
یاوری گفت: سازمان آموزش و فنی و حرفه ای كشور مكلف است آموزش مهارت های مورد نیاز بازار كار و باز بازآموزی و تجدید مهارت كارگران تحت پوشش بیمه بیكاری را در مركز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراكز آموزش جوار كارخانه، فراهم آورد. همین طور هزینه های آموزش های فنی حرفه ای مقرری بگیران فنی حرفه ای از حساب بیمه بیكاری تأمین و پرداخت میگردد.
مدیركل پشتیبانی از پایداری مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار، با اشاره به اینكه در پارسال حدود ۳۰ هزار مقرری بگیر بیمه بیكاری به مراكز آموزش فنی و حرفه ای برای مهارت آموزی، بازآموزی و تجدید مهارت معرفی شده اند، اشاره كرد: در ۹ ماهه سال جاری، حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر به مراكز فنی و حرفه ای عرضه شدند.
یاوری با اشاره به اینكه الان حدود ۲۵۴ نفر از مقرری بیمه بیكاری استفاده می نمایند، اضافه كرد: كارگران مجرد، مشمول بیمه كاری حداقل ۶ ماه و حداكثر ۳۶ ماه و كارگران متأهل و متكفل حداقل ۱۲ ماه و حداكثر ۵۰ ماه به نسبت سابقه كاری می توانند از مقرری بیمه بیكاری استفاده كنند.
وی با تاكید بر اینكه ایام مقرری بیمه بیكاری جزء سابقه بیمه ای قابل قبول برای بازنشستگی كارگران محاسبه می شود، اظهار داشت: برای تعادل بخشی به منابع و مصارف بیمه بیكاری و افزایش پوشش مقرری بگیران بیمه بیكاری، كارگاه های مشترك بین ادارات كل تعاون و كار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و شركای اجتماعی، شكل گرفته و به جدیت این مساله را پیگیری می كنند.
نماینده ویژه وزیر كار در رسیدگی به وضعیت بنگاههای مشكل دار، با اشاره به اینكه مقرری بیمه بیكاری برای كارگران مشمول از روز اول بیكاری قابل پرداخت می باشد، گفت: كارگران مكلفند ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیكاری با بیان مراتب بیكاری به واحدهای تعاون، كار و رفاه اجتماعی، آمادگی خودرا برای اشتغال تخصصی و یا مشابه آن اعلام كنند.
مدیر كل پشتیبانی از پایداری مشاغل و بیمه بیكاری وزارت كار تاكید كرد: كارآفرینان و كارفرمایان در تمامی واحدهای تولیدی، صنفی، خدماتی و كشاورزی، برای بهره مندی نیروی كار خود از مزایای قانونی نسبت به بیمه كردن كارگران اقدام نمایند. همین طور در شرایط فعلی همه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان و خصوصاً نظام مالی، بانكی و بیمه كشور باید نهایت همراهی و همكاری را با بنگاه های اقتصادی در جهت حفظ اشتغال كارگران و پیشگیری از بروز مشكلات بیشتر برای آنان به عمل آورند.


1397/10/12
14:40:30
5.0 از 5 امتیاز
4502
تگهای خبر: اشتغال , بازار , بانك , تسهیلات
این مطلب ساسان گستر مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات