با مصوبه كمیسیون تلفیق

مبلغ یارانه در سال ۹۹ به ۷۲ هزار تومان افزایش می یابد

مبلغ یارانه در سال ۹۹ به ۷۲ هزار تومان افزایش می یابد ساسان گستر: سخنگوی كمیسیون تلفیق لایحه بودجه كل كشور در سال 99 اظهار داشت كه مبلغ یارانه در سال آینده به 72 هزار تومان افزایش خواهد یافت كه این مبلغ تلفیقی از یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین است.


به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، هادی قوامی در نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه) خود با تشریخ آخرین مصوبات كمیسیون تلفیق اظهار داشت: برمبنای مصوبه كمیسیون در سال آینده ۲۸ هزار تومان به مبلغ یارانه در سال ۹۹ اضافه خواهد شد و از شروع فروردین سال آینده رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می یابد.
وی ادامه داد: برمبنای مصوبه كمیسیون تلفیق از مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومانی كه در لایحه بودجه برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در نظر گرفته شده بود ۲۰ درصد برای افراد تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی كه ۷ میلیون نفر هستند اختصاص می یابد و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده بین ۷۸ میلیون یارانه بگیر به صورت یكسان توزیع خواهد شد. با این مصوبه كمیسیون تلفیق ۱۸ میلیون نفری كه یارانه معیشت نمی گرفتند از این به بعد این یارانه را متناسب با اعضای خانوار دریافت می كنند و مبلغ یارانه مددجویان بهزیستی و كمیته امداد نیز به ۱۲۲ هزار تومان افزایش پیدا خواهدنمود.
به قول قوامی، در سال آینده تنها یك یارانه كه تلفیقی از یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین است پرداخت می كنند.
سخنگوی كمیسیون تلفیق همین طور مبالغ دریافتی و پرداختی تبصره ۱۴ لایحه بودجه مربوط به درآمدهای هدفمندی یارانه ها را به این شرح عنوان كرد:
الف – دریافتی ها
۱- دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردهای نفتی ۷۷ هزار میلیارد تومان
۲- دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآوردهای نفتی بعد از كسر ما به التفاوت خوراك تحلیلی و فرآوردهای نفتی دریافتی از پالایشگاهها ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان
۳- دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گاز رسانی و عوارض و مالیات ارزش افزوده حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان
۴- دریافتی حاصل از فروش برق به مشتركین با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بعد از كسر عوارض موضوع ماده ۵ قانون پشتیبانی از صنعت برق ۲۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان
۵- سوخت نیروگاه ها ۴۲۰ میلیارد تومان
۶- خوراك میعانات گازی پتروشیمی ها حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان
۷- منابع حاصل از فروش آب ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان
ب: پرداختی:
۱- عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآوردهای نفتی فروش داخلی ۱۰ هزار میلیارد تومان
۲- عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی ۲۳۶۰ میلیارد تومان
۳- عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان
۴- عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سوخت نیروگاه ها ۳۵ میلیارد تومان
۵- بازپرداخت تعهدات طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، پشتیبانی از حمل و نقل عمومی، گازرسانی و جمع آوری گازهای همراه و مشعل ۸ هزار میلیارد تومان
۶- عوارض گازرسانی موضوع ماده ۶۵ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۲ از گاز – سهم ۵۰ درصدی ( ۳۰ درصد بابت گرمایش مدارس به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و ۲۰ درصد به سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس كشور) هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان
۷- عوارض گازرسانی موضوع ماده ۶۵ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم بعضی از مقررات مالی دولت – سوخت نیروگاه ها سهم ۵۰ درصدی (۳۰ درصد بابت گرمایش مدارس به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و ۲۰ درصد به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس كشور حدود ۱۸ میلیارد تومان)
۸- اجرای طرح ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاه های سی ان جی ۳۵۰ میلیارد تومان
۹- اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های گاز مصرفی ۶۰ میلیارد تومان
۱۰- اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های برق مصرفی ۳۰ میلیارد تومان
۱۱- اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب مصرفی ۱۰ میلیارد تومان
۱۲- بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های سیكل تلفیقی از محل سوخت نیروگاه ها ۳۶۲ میلیارد تومان
۱۳- هزینه حمل و نقل و توزیع فرآوردهای نفتی ۱۰ هزار میلیارد تومان
۱۴- عوارض توسعه، نگه داشت و نوسازی شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهای نفتی، تاسیسات و انبارهای فرآوردهای نفتی و پالایشگاههای دولتی ( با نرخ محاسباتی مالیات صفر) ۲۰۰۰ میلیارد تومان
۱۵- سهم ۱۴ و نیم درصد شركت ملی نفت ایران از خوراك میعانات گازی پتروشیمی ها ۳۷۰۰ میلیارد تومان
۱۶- سهم ۱۴ و نیم درصد شركت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآوردهای نفتی ۵۳۸۰ میلیارد تومان
۱۷- سهم ۱۴ و نیم درصد شركت ملی نفت ایران از محل صادرات فرآوردهای نفتی ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان
۱۸- هزینه های تولید، انتقال و توزیع و فروش گاز طبیعی ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان
۱۹- عوارض گاز رسانی، موضوع ماده ۶۵ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۲ از گاز – سهم ۵۰ درصد شركت ملی گاز ایران ۱۳۰۰ میلیارد تومان
۲۰- عوارض گاز رسانی موضوع ماده ۶۵ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم بعضی از مقررات مالی دولت – سوخت نیروگاهها سهم ۵۰ درصد شركت ملی گاز ایران
۲۱- هزینه تولید، انتقال و توزیع فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی ۲۲ هزار میلیارد تومان
۲۲- هزینه تولید و انتقال و توزیع و فروش آب ۳۰۰۰ میلیارد تومان
مصارف هدفمندی
۲۳ و ۲۴ پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها و اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها ۷۰ هزار میلیارد تومان
۲۵- كاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت كمیته امداد و بهزیستی، اجرای قانون پشتیبانی از معلولین، اجرای ماده ۶ قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت، اجرای تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
۲۶- ماده ۴۶ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۲ موضوع كاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، كمك به تامین هزینه های تامل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج كه بوسیله بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۲ اعمال می شود ۵۲۰۰ میلیارد تومان
۲۷- اجرای سایر اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجرای مواد ۸ تا ۱۱ قانون هدفمند كردن یارانه ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص ( همچون رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، قالیبافان)، كمك به رزمندگان معصر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
۲۸- یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان
۲۹- تغذیه و امور رفاهی دانشجویان ۴۰۰ میلیارد تومان
۳۰- تولید واشتغال، حمل و نقل ریلی و مسكن و نهادهای كشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان و روستایی ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
۳۱ – سایرمصارف هدفمندی به شرح مندرج در جداول ۷ و ۹ این قانون
سخنگوی كمیسیون تلفیق با اشاره به منابع ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: این منابع در سرجمع بودجه عمومی كشور كه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است نیامده و پیشنهادی عنوان شد كه برای شفاف سازی این رقم به سرجمع بودجه عمومی اضافه شود ولی بنا به مصالحی همچون این كه قسمتی از آن بودجه شركتهای دولتی است، این پیشنهاد رای نیاورد.
قوامی یاد آور شد: طبق مصوبه كمیسیون تلفیق در صورت افزایش دریافتی ناشی از صادرات و فرآوردهای نفتی و یا ناشی از تفاوت دریافتی نرخ ارز یا كاهش مصرف داخلی اتفاق بیفتد این رقم به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اضافه می شود.
سخنگوی كمیسیون تلفیق اشاره كرد: برمبنای مصوبه كمیسیون حدود یك میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز به بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اختصاص می یابد.
وی افزود: برمبنای مصوبه دیگر وزارت تعاون موظف است با استفاده از كلیه بانكهای اطلاعاتی كه در اختیار دارد و برمبنای معیارها و ضوابط نسبت به شناسایی و حذف سه دهك از یارانه بگیران اقدام نماید. همین طور سازمان هدفمندی مكلف است امكان ثبت نام برای كسانی كه موفق به ثبت نام یارانه نشدند را فراهم آورد.
قوامی اشاره كرد: برمبنای مصوبه كمیسیون تمام وجوه دریافتی از آب و برق حداكثر دو هفته از زمان واریز شركت ها به شركت ها برگشت داده می شود تا كار شركت ها با بی نظمی مواجه نشود.
سخنگوی كمیسیون تلفیق از مصوبه دیگر این كمیسیون برای بیمه دو هزار نفر از راهنمایان گردشگری در سال ۹۹ آگاهی داد و اظهار داشت: طبق مصوبه دیگر كمیسیون در سال ۹۹ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر برمبنای هزینه تمام شده حسابرسی شده این نیروگاه صورت می گیرد.
سخنگوی كمیسیون تلفیق تصریح كرد: برمبنای مصوبه دیگر كمیسیون برای تامین نیروی انسانی شركت های آب و فاضلاب روستایی، كاركنان آب و فاضلاب شهری می توانند به صورت مامور در شركت های آب و فاضلاب روستایی خدمت كنند.
وی افزود: در مصوبه دیگر وزارت نیرو مكلف شد حقوق و مزایای كلیه شاغلین پست های فشا قوی را با اولویت اپراتورهای پست های فوق توزیع و انتقال برق در قالب طرح طبقه بندی مشاغل كارگران وزارت نیرو قرار دهد.
قوامی اظهار داشت: برمبنای مصوبه دیگر بانك مركزی موظف است بوسیله بانكهای عامل نسبت به اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع بانك هخا برای پرداخت به ۱۰ هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه های خورشیدی ۵۰ كیلوواتی در سراسر كشور به ازای هر نفر ۴۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه و یك سال تنفس و نرخ حداكثر ۸ درصد اقدام نماید.
بگفته وی، در مصوبه دیگر بانك مركزی مكلف شد بمنظور ارتقا سطح معیشت كاركنان نیروی انتظامی از محل سپرده های پس انداز جاری و قرض الحسنه بانكها نسبت به اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تجهیزات دراز مدت حداقل ۱۰ سال برای پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال ودیعه مسكن، ۲۰۰ میلیون ریال وام ازدواج و ۲۰۰ میلیون ریال وام ضروری برای هر یك از افراد شاغل و بازنشسته ناجا اقدام نماید.
قوامی یاد آور شد: طبق مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق ۵۰۰۰ میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه نظام بانكی كشور در اختیار بیماران خاص، صعب العلاج، سرطانی و زوجین نابارور قرار می گیرد تا با همكاری بانك مركزی و وزارت بهداشت بوسیله این منابع نیازهایشان را تامین كنند.
سخنگوی كمیسیون تلفیق افزود: در مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق بانك مركزی مكلف شد جهت بهبود معیشت كاركنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بوسیله بانكهای عامل نسبت به اختصاص ۴۰ هزار میلیارد ریال جهت كاركنان ارتش، سپاه و وزارت دفاع از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانكی و با همكاری هر یك از نیروهای یاد شده برای تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه ۲۰۰ میلیون ریال و ازدواج ۵۰ میلیون ریال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسكن ۳۰۰ میلیون ریال به هر یك از كاركنان و بازنشستگان اقدام نماید.
او همینطور اضافه كردت: در مصوبه دیگر بانك مركزی مكلف است با تخصیص ۸۰۰۰ میلیارد ریال از منابع بانك ها به هر یك از نیروها نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت و یا خرید مسكن به هر فرد تا سقف یك میلیارد ریال با بازپرداخت حداكثر ۲۰ ساله اقدام نماید.
قوامی همین طور اظهار داشت: در مصوبه دیگر مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل دو درصد هزینه شركت های دولتی بمنظور محرومیت زدایی محلات محروم شهر و روستا، و همین طور ساماندهی محله های آلوده و كاهش لطمه های اجتماعی و فرهنگی به ردیف بسیج سازندگی اضافه می شود. بر این اساس و با احتساب مصوبه قبلی ۲۰ هزار میلیارد ریال برای بسیج سازندگی در سال آینده اضافه كرد.
سخنگوی كمیسیون تلفیق اشاره كرد: در مصوبه دیگر مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع تبصره ۱۶ در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بانك عامل قرار می گیرد و ستاد اجرایی نیز به میزان ده هزار میلیارد ریال از منابع خودش می آورد تا برای اشتغال مناطق محروم با معرفی و هدایت ستاد اجرایی اقدام گردد.
بگفته قوامی، كمیسیون تلفیق احیانا در جلسه امشب رسیدگی به لایحه بودجه را به پایان خواهد رساند.
منبع:

1398/11/07
13:28:36
5.0 از 5 امتیاز
4305
تگهای خبر: ارز , اشتغال , انرژی , بانك
این مطلب ساسان گستر مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات